Interesting MovieS Collection

Pentru a vedea subtitrările autogenerate în limba romană apăsați mai întâi pictograma pentru subtitrări numerotată cu 1. Apoi mergeți la setări în partea de jos a ecranului, pictograma 2 și selectați subtitrări>traducere automată>și selectați limba dorită. Pentru a selecta din listă interviul pe care…